Ansvarlege for bondeboka.no

Innhald og faglege innspel Dirk Kohlmann 55 57 21 71 fmhodkt@statsforvalteren.no
Oppsett, lenker, tekniske spørsmål Bastian Edi Hoffmann 55 57 21 47 fmhobah@statsforvalteren.no
Publisert 09.04.2021