Birøkt er ein spennande tilleggsproduksjon som kan utviklast til ei interessant inntektskjelde på garden. All produksjon med husdyr krev fagkunnskap om utstyr, regelverk, sertifiseringar og årssyklus. Dette gjeld også bier og birøktararbeidet.

Bier er uerstattelege i naturen og for landbruket. Difor er det viktig at fleire satsar på birøkt.