Rettleiaren er laga for gardbrukarar som planlegg rehabilitering eller nybygg av driftsbygningar på garden, entreprenørar og leverandørar av trebaserte løysingar til landbruksbygg og rådgjevarar som hjelper bonden med planlegging og prosjektgjennomføring. Fokuset er retta mot val av byggematerialer, særleg trevirke.

Takstolar i eit reiskapsbygg, Trøndelag
Takstolar frå TreeCon Foto: TreeCon.