Tradisjonelt har storfekjøtproduksjon funne stad i kombinasjon med mjølkeproduksjon der oksekalvane har blitt fôra opp til slakt. No er det ein aukande grad av spesialisert storfekjøtproduksjon. Gardsbruk som kjøper opp oksekalvane frå mjølkeproduksjon eller føretak som driv med ammekyr av ulike rasar.