Økologisk drift

Økologisk produksjon er ein bærekraftig driftsform i landbruket, som garanterer at du driv utan kjemisk-syntetiske sprøytemiddel og ikkje brukar kunstgjødsel i din produksjon, men nyttar førebyggande strategiar og gjødselkjelder av naturleg opphav. Dersom du skal reklamere og selje varene dine som økologiske vert det krevd godkjenning av produksjonen din frå Debio, som er kontrollorganet for økologisk landbruk. 

Økologisk drift (som også kan inkludere regenerativt landbruk) er i aukande grad ein marknadsdreven produksjon, og det er viktig at du har undersøkt marknadspoteinsialet for den produksjonen du ynskjer å starte med. Innovasjon Norge kan gje støtte til slike marknadsundersøkingar og planlegging av økologiske produksjonar.  

Les meir om dei ullike ordningane på Innovasjon Norge sine landbrukssider. 

Norsk landbruksrådgiving Vest (NLR Vest) har gode rådgjevingstenester både før og etter omlegging til økologisk drift. Nokre av tenestene er gratis, medan andre har ein rimeleg eigenandel.

Les meir om dei generelle rådgivingsordningane for deg som vil drive økologisk på nlr.no, men og finn din lokale fruktbær-eller NLR-grønsaksrådgivar gjennom Norsk Landbruksrådgiving Vest

Last ned og les meir i nyplantingsmanualen.

Kortversjon av øko-regelverket innan økologisk frukt- og bærproduksjon kjem med det første.