Minsteproduksjon av storfekjøt

Det er eit grunnkrav til all jordbruksproduksjon at produksjonen er i samsvar med produksjonsdyra. Det er ikkje sett konkrete grenser for minsteproduksjon i volum for storfekjøt.

Ammekyr skal i snitt ikkje kalve sjeldnare enn kvar 15’ande månad, slik det også er i mjølkeproduksjon.

Meir om produksjonstilskot på Landbruksdirektoratet sine sider.