Gjerding

Driv du med geit, sau eller storfe er det viktig å ta omsyn til gjerdeplikt. Dette er omtalt her.

Hør også med kommunen din om du kan søkje SMIL-tilskot til gjerding.

I nyare tid er det utvikla gjerdelause løysingar som gjev ein ny kvardag til bonden. Les meir om virtuelle gjerder her.