Handtering av hestegjødsel

På same måte som for all anna gjødsel, er det krav om at hestegjødsel blir lagra og brukt på ein slik måte at det ikkje fører til forureining eller fare for smitte. 

Mykje gjødsel vert ikkje forsvarleg lagra. Heller er dei fleste ikkje klare over at gjødsel ikkje berre kan lagrast på lik linje som grønkompost frå privat hushald. Difor har Statsforvaltaren i Vestland skrive ein artikkel som omhandlar alt du må vite for å drive forsvarleg. 

Les meir under Å drive ein gard / Gjødsling, plantevern og avfall og på Statsforvaltaren sine nettsider