Gjerding

Driv du med geit, sau eller storfe er det viktig å ta omsyn til gjerdeplikt. Hør også med kommunen din om du kan søkje SMIL-tilskot (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket).

I nyare tid er det utvikla gjerdelause løysingar som gjev ein ny kvardag til bonden. Meir om virtuelle gjerder.