Merking av lam

Alle småfe skal vere merka. Småfe fødd i Noreg skal merkast med eit ikkje-elektronisk øyremerke i det eine øyret og eit elektronisk øyremerke i det andre øyret før dei er 30 dagar gamle, men likevel før dei forlèt dyrehaldet dei er fødd i. Begge øyremerka skal vere godkjent.

Det er ingen skilnad mellom driftsformene når det gjeld kravet om merking.

Les meir på lovdata.