Økologisk sauehald

Den største skilnaden mellom økologisk og konvensjonelle sauehald er knytt til dyrking av grovfôr og til bygningskrav. I tillegg er det krav knytt til fôring, sjukdomsførebygging og parasitthandtering. Det er Debio som fastset og handterer reglar for økologisk drift i Noreg.

Målet i ei økologisk driftsform er at sauehaldet, i størst mogeleg grad, skal klare seg med garden sine eigne lokale og fornybare ressursar. Kunstgjødsel og kjemiske sprøytemiddel vert ikkje brukt. God dyrevelferd og vekt på førebyggjande helsearbeid er vesentleg.

Les meir på DEBIO sine nettsider.