Minsteproduksjon sau

For å få tilskot til jordbruksdrift, for eksempel dyretilskot, er det krav om at føretaket driv vanleg jordbruksdrift. I vurdering om det kva som er vanleg jordbruksdrift i saueproduksjon,tek ein utgangspunkt gjennomsnittleg slaktevekt for dei ulike rasane. Viss produksjonen, slaktevektene på lamma, ligg jamnt under 70% av kva som er vanleg for rasen, vert det vurdert som lågare enn minsteproduksjon og rett til ulike tilskot kan falle bort.  

I produksjon reknar ein både slaktevekter og tal lam per søye. Gjennomsnittsproduksjonstal for dei ulike rasane vert henta frå årsrapportane i Sauekontrollen. 

Les meir om sauekontrollen hjå Animalia.

Årsrapportane finn du her.