Kva er ein skogbruksplan?

Ein skogbruksplan er ein plan for å drive skogen på din eigedom. Ein skogbruksplan inneheld ei oversikt over skogen som ressurs, tilrådingar om kva du bør gjere i skogen din og viktige miljøregistreringar du må vise omsyn til.

Ein skogbruksplan inneheld ein rapport med oversikter og tabellar som beskriv skogen, i tillegg til eitt eller fleire kart. Skogeigaren får ofte val mellom å få dette tilsendt i ein papirperm eller som digitale filer (word og pdf) på e-post:

Døme på skogbruksplan (kjem snart)

Døme på hogstklassekart (kjem snart)

Døme på ortofotokart (kjem snart)

Skogbruksplanar blir òg levert digitalt. Skogeigar får tilgang på eit kart via ein app på telefonen eller gjennom å logge på ei nettside. Ved å trykke i eit kart får du opp informasjon om skogen akkurat der du vel – eller der du står ute i skogen.

Døme på digital skogbruksplan: På sida www.allma.no (bruk denne linken: Priser og bestill | ALLMA) kan du logge på med ein demo-brukar og sjå alle dei mange moglegheitene med digital skogbruksplan.

Les også: