Dirk Kohlmann Skogen kan vere utsett for ulike skadartypar forårsaka av insekter, sopp, dyr, klima mv. Med dei forventa klimaendringane i tida framover må du rekna med fleire og meir omfattande skadar på skogen din. Det gjeld å vere førebudd på best mogleg måte, auka bestandstryggleik der dette er mogleg og samle lokale erfaringar over tid. Når skaden har skjedd eller du finn eit farepotensial, ta kontakt med skogansvarleg i kommunen.