Kvalitetssystem (KSL)

KSL er bonden sitt system for å styre og dokumentere kvaliteten i produksjonen slik at maten held høg kvalitet og at produksjonen tek omsyn til både dyr, menneske og miljø. Kvalitetssystemet fangar opp Mattilsynet sine krav til primærproduksjon og Arbeidstilsynet sine krav til helse, miljø og sikkerheit (HMS).

For å fylle KSL-krava må ein gjennomføre eigenrevisjon årleg, sende tilbakemelding til KSL Matmerk om dette og rette opp i avvik. Eigenrevisjon vert gjort ved å fylle ut sjekklistar, til dømes for garden generelt, medisinbruk og for den aktuelle produksjonen. Utan KSL får du trekk i prisen på varer som vert levert til meieri, slakteri og fruktlager.

Les meir hos Matmerk