Rådgjeving

Ulike rådgjevingstenester kan tilby hjelp til prosjektering og gjennomføring av slike bygg. Ta kontakt med ein eller fleire for å få dei best moglege råda for ditt prosjekt.

Ønskjer du å sjå nokre gode døme på slike bygg eller kontakt for ei synfaring, finn du kanskje inspirasjon på nettsida til Trefokus. Her vert det presentert ulike byggeprosjekt.

Rådgjevingstenester kan tilby hjelp til prosjektering og gjennomføring av slike bygg. Ta kontakt med ei eller fleire for å få dei best moglege råda for ditt prosjekt.

 

Andre kontaktar  

Fleire som har bidrege til denne rettleiaren er ekspertar innan bruk av tre i bygg.

Interessert i fagleg påfyll? 

Kontaktpersonane i denne rettleiaren kan bidra med fagseminar, -webinar, føredrag og i diskusjonar. Vi rår samstundes til å kontakte lokale prosjekt som kan gje relevant detaljkunnskap om bruk av tre i landbruksbygg.